Tilbake

Visuell stimulering

Barnevennlige rammer med farger, former og bevegelse gjør spillet morsomt, utviklende og spennende. Synsstimulering er stimulering av synssansen (synssansen) og en morsom lekefunksjon som vekker barnas nysgjerrighet og fremmer utvikling. Gjennom visuell stimulering trenes det opp viktige egenskaper som støtter barns deltakelse i bevegelse (Move), lek (Play) og læring (Learn).

Visuelt stimulerende lekeapparater gjør leken morsom
og spennende

Lekeutstyr designet med lys, kontraster, mønstre, former, avstander, optiske illusjoner og farger er visuelt stimulerende og gjør spillet morsomt og spennende. Speil, fargede lysbilder, temalekeplasser, mønstrede dråpespill, figurer, interaktive spill, kikkerter, tårn og bøttevinduer er eksempler på visuelt stimulerende verktøy som gleder både store og små.

Visuell stimulering trener opp visuell forståelse

Visuell forståelse handler om å forstå hva øyet ser, og er viktig for f.eks. læring. I spill der barn blir visuelt stimulert, behandler hjernen behandlingen av visuelle stimuli, inkludert visuell persepsjon. Visuell persepsjon beskriver tolkningen av det som sees, og er viktig for forståelsen av farger, størrelser, former og andre visuelle inntrykk.

Visuell stimulering fremmer den sansemotoriske interaksjonen

Visuell stimulering gir viktig sensorisk informasjon om våre omgivelser. Denne sensoriske informasjonen må behandles og en passende motorisk respons må settes i gang. Sansemotorisk samarbeid som involverer synssansen er f.eks. øye-hånd koordinasjon. Øye-hånd-koordinasjon er et avansert samspill som er viktig for deltakelse i f.eks. lek (Play) og læring (Learn).

Visuelt stimulerende lek fremmer deltakelse i meningsfulle aktiviteter

Læringssituasjoner (Learn), Lek (Play) og Bevegelse (Move) styrkes gjennom egenskaper og ferdigheter som visuell stimulering bidrar til. Øyebevegelser, konsensus, øye-hånd-koordinasjon, romlig og retningsbestemt persepsjon, fokusering, visualisering, perifert syn, visuell konsentrasjon, visuell hukommelse og visuell oppmerksomhet er essensielle egenskaper og ferdigheter som alle kan fremmes gjennom visuelt stimulerende lek.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe