Tilbake

Sanselek - Klassiske Lekeplasser

Det er gjennom sansene barna får kunnskap om seg selv og verden. All bevegelse og sanseerfaring med kroppen stimulerer hjernen og er læring for barnet. Å ha god sansemotorikk gir barnet overskudd og er forutsetningen for godt språk, god konsentrasjon, sosial atferd, selvfølelse og samtidig øker det livsgleden.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg