Tilbake

UNIQA og miljøet

Vi stiller svært høye krav til våre produsenter, både når det gjelder kvalitet, men i stor grad også miljø. Som noe helt unikt har for eksempel en av våre produsenter valgt å produsere lekeplassene i bambus i stedet for tre. Bambus er en grassort og vokser derfor videre når den blir felt.

En annen av våre produsenter er selvforsynt med vann til kontor og produksjon, da de har en regnvannsoppsamler på taket.

En tredjedel av våre produsenter har egen robiniaskog nær produksjonen, slik at de belaster miljøet minst mulig når treverket skal transporteres fra lunden til produksjonen.

UNIQA ER ET FSC-SERTIFISERT SELSKAP

UNIQA nøyer seg ikke med produsenter som produserer miljøvennlig: vi er selv et FSC-sertifisert selskap og jobber alltid etter prinsippet: hva er best for miljøet. Vi gjør hele tiden forbedringer i hverdagen og arbeidsrutinene våre, som tar utgangspunkt i hva som er best for miljøet.

UN17

 

Gjenvinning

 

Miljøvennlig FSC-kjedeproduksjon

 

Miljømerker

 

Miljøvennlige produsenter

 

Miljøvennlige produkter

 

DBU Multibane i resirkulert plast

 

Transportere

 

Sirkulær økonomi

 

Våre juletrær

 

Børnehjem

 

?

 

Vi gjør noe for miljøet

Hos UNIQA vet vi at bærekraft ikke stopper når vi har levert produktene til deg! Derfor vil vi også gjerne ta møblene tilbake når du er ferdig med å bruke dem. Vi inspiserer dem hos oss på vårt lager og gir dem gratis videre til våre samarbeidspartnere. Vi har inngått samarbeid med krisesentrene i hele Danmark og kan glede voksne og barn med solide møbler. Den sirkulære økonomien er viktig for oss og noe vi også opprettholder i våre ansatte. Vi resirkulerer kontormateriell så mye som mulig og fokuserer også på bærekraftige interne anskaffelser. Vi har utviklet en femårsplan som skal gjøre oss i stand til å konvertere all bedriftskjøring til strøm og har samtidig tatt mange interne tiltak som minimerer kjøring eller tar hensyn til samkjøring. Men vi vet godt at miljø er et område som hele tiden må fokuseres og utvikles. Derfor er vi langt fra ferdige – og det kommer vi aldri til å bli! Vi kan alltid bli bedre. Vi oppfordrer derfor alle – både våre ansatte og våre kunder – til å komme med gode ideer til hvordan vi kan gjøre verden til et enda bedre sted å være og en enda bedre verden for våre og dine barn. Vi er der for barna!