Tilbake

CO2 Målinger

Vi beregner CO2-utslippene på møblene våre

Hos UNIQA jobber vi hele tiden med å redusere vårt CO2-avtrykk. For å kunne gjøre dette må vi vite hvor og hvor mye vi forurenser. Derfor er vi i full gang med en prosess der vi må måle vårt CO2-avtrykk. Ved å måle vårt negative fotavtrykk kan vi beregne, redusere og kommunisere mer åpent om vår miljøpåvirkning. Vi har satt et mål om å lage en årlig redegjørelse for vårt CO2-fotavtrykk, slik at vi kan bli mer bevisste på vår miljøpåvirkning, og basert på det satt realistiske reduksjonsmål for selskapet vårt. Vår CO2-årsoppgave skal gjøre det lettere for oss å investere der det er størst behov, og kompensere der vi vet at vi ikke kan redusere vår miljøpåvirkning ytterligere.

Åpenhet er viktig i kampen for bærekraftig utvikling

Tillit, åpenhet og sammenlignbarhet er tre viktige aspekter for oss i UNIQA. CO2-beregningene gjør oss i stand til å beregne det totale klimaavtrykket til produktene våre, og sammenligne med andre produkter og bedrifter slik at vi kan bli enda bedre. På denne måten er det mulig for oss å gjøre komplekse livssyklusundersøkelser tydelige og transparente for oss som selskap og for deg som kunde, slik at vi lettere kan ta de riktige valgene og forbedre vår prosessor. Det er viktig for oss at vi hele tiden jobber med å forbedre prosessene våre slik at vi kan tilby kundene våre det beste!

Vi kompenserer for vårt CO2-avtrykk

Når vi beregner CO2-avtrykket på møblene i vårt sortiment, kan du som kunde også få en oversikt over fotavtrykket på møblene som du kjøper, slik at du bedre kan ta det riktige valget for deg. I tillegg til å måle produktene våre, kompenserer vi også for fotavtrykket vårt i klimaet. Gjennom vårt samarbeid med Growing Trees vil vi kontinuerlig plante trær rundt om i Danmark for å trekke ut CO2 fra atmosfæren. Derfor kan vi i UNIQA nå med god samvittighet si at vi er et grønnere valg.