Tilbake

Intern klimaaksjon

Grønn arbeidsplass

UNIQA stiller krav både internt og eksternt

Hos UNIQA stiller vi høye krav til våre produsenter og leverandører. Disse kravene må vi selvfølgelig også stille til oss selv som arbeidsplass. Vi streber hele tiden etter å bli bedre, både eksternt og internt, og vet at til tross for stor fremgang er det alltid områder vi kan forbedre oss på.

Høyt ambisjonsnivå

Hos UNIQA forstår vi viktigheten av å støtte Danmarks ambisjoner om å redusere det totale CO2-fotavtrykket med 70 % innen 2030. Vi ønsker å bidra til dette ved å redusere vårt CO2-avtrykk både gjennom våre bærekraftige prosesser og produkter, samt våre interne initiativer på våre arbeidsplass.

Femårsplan for å redusere CO2-avtrykket

Vi har satt konkrete mål for å redusere vårt CO2-avtrykk fra blant annet energiforbruket på våre kontorer, samt transport i form av reiser, firmabiler mv. For å redusere CO2-avtrykket fra transporten vår har vi utviklet en femårsplan som skal gjøre oss i stand til å konvertere firmabilene våre til elbiler. I tillegg oppfordrer vi alle våre ansatte til så langt det er mulig å holde virtuelle møter og konferanser slik at vi reduserer vårt samlede CO2-avtrykk fra transport.

Med ambisiøse mål betyr det selvfølgelig at det er noen vaner som må endres, men vi vet at det til syvende og sist vil komme både planeten vår, selskapet og ansatte til gode.

Matavfall og avfallssortering

Et av områdene hvor vi i UNIQA har en negativ innvirkning på miljøet er vår avfallsproduksjon. Med våre sirkulære løsninger forsøker vi hele tiden å redusere vårt avfall og forbruk, og det gjelder selvsagt også våre kontorer.


Etter at Corona rammet oss alle i februar i fjor, har det vært færre av våre ansatte på kontorene. For å unngå for mye matsvinn har vi sagt opp vår lunsjleverandør. I stedet handler vi nå selv på ukentlig basis slik at vi unngår å kjøpe for mye mat.

Ansattes engasjement

Hos UNIQA involverer vi alle våre ansatte i reisen mot en mer bærekraftig hverdag, ved å oppmuntre alle til å foreslå initiativer innen sosial og miljømessig bærekraft. UNIQAs ansatte spiller en viktig rolle for å nå våre mål. Derfor er det viktig for oss at vi kontinuerlig motiverer, engasjerer og involverer våre ansatte i prosessen.