Tilbake

Mangfold og Inkludering

Hos UNIQA fokuserer vi på mangfold og inkludering, noe som gjenspeiles i kulturen til våre ansatte og vår organisasjon. Vi tror at mangfoldet til våre ansatte er med på å sikre vår suksess. Derfor ansetter vi folk på bakgrunn av deres kompetanse og ikke på bakgrunn av kjønn, religion, etnisitet eller lignende.

Andelen menn og kvinner totalt i selskapet er ca:

   40% Kvinner                     60% Menn 

 

Å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass er en viktig prioritet for UNIQA. Det er ekstremt viktig for oss at vi reflekterer samfunnet vi er en del av. Derfor trenger vi en mangfoldig gruppe medarbeidere og ledere som besitter ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn, for best mulig å matche behovene til våre kunder.


En mangfoldig og inkluderende bedriftskultur er nøkkelen for at vi i UNIQA skal kunne motivere og beholde våre ansatte, men også tiltrekke oss nye talenter. Vi bryr oss om våre ansattes «work life balance» og at de er i stand til det, og det gis rom til å justere arbeidsplanen dersom deres livssituasjon endres. Covid-19 har blant annet lært oss viktigheten og fleksibiliteten til lekser.


Vår virksomhet skal drives på en ansvarlig og etisk riktig måte, både internt i eget hus og i resten av verdikjeden vår. Vi bryr oss dypt om den mentale og fysiske helsen til våre ansatte, og streber hele tiden etter å forbedre arbeidsforholdene våre. Hos UNIQA er et sunt og trygt arbeidsmiljø der våre ansatte trives avgjørende. Vi bryr oss om våre ansatte.