Tilbake

Miljøsertifiseringer

Svanemerket

Svanemerket er Nordens største offisielle miljømerke. Svanemerket sikrer at den totale miljøbelastningen fra produksjon og forbruk reduseres, og sikrer et bedre miljø og forsvarlig forbruk av jordens ressurser. I UNIQA streber vi derfor etter å ha et bredt spekter av svanemerkede produkter, slik at vi kan være med å gjøre en forskjell for miljøet. Klikk her for å se vårt utvalg av svanemerkede produkter.

CO2 måling

Hos UNIQA måler vi CO2-avtrykket på møblene våre, slik at du som kunde kan få oversikt over klimaavtrykket til produktene du kjøper. I tillegg har vi også gjort det mulig å kompensere for kjøpet ditt ved å plante trær og dermed gjøre et klimanøytralt kjøp. På denne måten har vi gjort det lettere for den enkelte å ta et mer bærekraftig valg og ta vare på klimaet.

Resirkulering / Upcycling

I vårt sortiment finner du også det resirkulerte merket. Resirkuleringsmerket indikerer at produktet enten har blitt resirkulert (resirkulert) eller resirkulert. Når det gjelder resirkulerte produkter betyr det at i stedet for at et materiale ender opp som avfall, har materialene blitt brutt ned og resirkulert for å skape noe nytt. På den annen side har ikke våre resirkulerte produkter blitt brutt ned, men i stedet blitt optimalisert fra det de var på den tiden. Begge metodene er miljøgunstige og hindrer at produkter og materialer som kan gjenopplives havner i søppel.

Ansvarlig tre med FSC®

Når vi har valgt å levere produkter som er FSC-merket, betyr dette at du som kunder er sikret at de FSC-merkede trevarene du kjøper kommer fra en skog som drives forsvarlig og lovlig eller fra andre kontrollerte kilder. FSC-sertifiseringen sikrer ansvarlig bruk av verdens skoger, noe som betyr at det ikke hogges mer enn skogen selv kan reprodusere. Dette beskytter både dyrene og plantene i skogene.

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global ideell organisasjon, med hovedkontor i Bonn, som jobber for å fremme ansvarlig skogbruk over hele verden. FSC utvikler standarder basert på anerkjente prinsipper for ansvarlig skogbruk støttet av miljømessige, sosiale og økonomiske interessenter.

Uniqa har en FSC-varemerkelisens FSC® N003107, og er godkjent av FSC Danmark til å bruke FSCs varemerker i markedsføring og kommunikasjon av FSC-merkede produkter. Dette betyr at Uniqa er underlagt kontroll med at Uniqa kjøper FSC-sertifiserte og merkede produkter og bruker FSCs varemerker korrekt.

Derfor kan du som kunde hos UNIQA kjøpe vårt sortiment med god samvittighet. Se etter våre FSC-merkede produkter.

PEFC

Som med FSC-sertifiseringen, dokumenter og sikre PEFC-sertifiseringen at treverket er fra bærekraftig skogbruk, som kan spores hele veien gjennom produksjon, administrasjon og lager. For PEFC handler bærekraftig skogbruk i korte trekk om at drift av skog skal være miljømessig forsvarlig, samfunnsnyttig og økonomisk levedyktig for både nåværende og fremtidige generasjoner.

EU-Blomsten

Du finner også EU-blomsten i vår katalog. Dette miljømerket tildeles produktene strenge miljøkrav og høy kvalitet. EU-blomsten betyr at det er tatt hensyn til miljøet i utviklingen av produktet. Produktet skal gjennom strenge kontroller og det tas en titt på alt fra produksjon til forbruk før miljømerket kan gis. Når du kjøper et produkt med EU-Flower-merket er det et bevis på at du har valgt et miljøvennlig og bærekraftig produkt.

Blauer Engel

Blauer Engel er det ledende miljømerket i Tyskland, som stiller høye krav til miljøvennlig produktdesign og som de siste 40 årene har fungert som en pålitelig guide til bærekraftige valg. Blauer Engel er en prislapp for produkter og tjenester som er gunstige for miljøet. Dette miljømerket ble opprettet i 1978 og var det første miljømerket for produkter og tjenester i verden, og har representert kategorien sterkt siden den gang.

Möbelfakta

Möbelfakta er et skandinavisk miljømerke som siden 1972 har spesialisert seg på merking av møbler og bidratt til grønnere møbelproduksjon. Merket har 3 hovedkriterier som det stilles krav etter. Kriterier er kvalitet, miljø og samfunnsansvar. Dermed fokuserer miljømerket på materialer, gjenbrukbarhet, kvalitet og menneskerettigheter, og sikrer dermed både miljøansvar og samfunnsansvar.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen er en certificering som vurderer bygningsrelaterede produkter ud fra deres kemiske indhold, miljømæssige påvirkning hele vejen igennem dens livscyklus, samt den sociale indvirkning på leverandørstadiet. Byggvarubedömningen er med til at fremme produktudvikling imod en mere bæredygtig udvikling med mindre kemikalier og mere ansvarlig leverandørkæde. Med dette mærke kan du være sikker på at du tager et klogt valg af materiale når det kommer til boligmiljø.

Der Grüne Punkt

Der Grüne Punkt (den grønne prikken) er et lisensiert merke for et europeisk nettverk av industrifinansierte systemer for resirkulering av brukt forbrukeremballasje. Lisensmerket er et av de mest brukte lisenssymbolene, og merket er varemerkebeskyttet i over 140 land over hele verden.Der Grüne Punkt forsikrer deg som forbruker om mer bærekraftig emballasje og emballasje av produktet.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe