Tilbake

Miljøvennlig FSC-kjedeproduksjon

Hos UNIQA tar vi ekstra vare på miljøet gjennom FSC-kjedeproduksjon. Forskjellen mellom FSC-tre og FSC-kjedeproduksjon er veldig stor. Den totale påvirkningen på miljøet av FSC-kjedeproduksjon er betydelig lavere enn FSC-tre. Velger du produkter fra FSC-kjedeproduksjon, er alle ledd fra frø til lekeplass dokumentert å ha minst mulig påvirkning på miljøet.

Miljøvennlige lekeplasser går hånd i hånd med FNs verdensmål

UNIQA tar ansvar for FNs verdensmål. Vi er en aktiv spiller for verdensmålene der vi vet at vi kan gjøre en unik forskjell.