Tilbake

Motorikkverktøy og tilbehør

UNIQA leverer opplevelsesløsninger for innemiljøer i offentlig så vel som privat sektor. Hos våre rådgivere får du personlig, profesjonell og kompetent rådgivning.

Vi setter dine/dine behov i fokus, skaper unike skreddersydde løsninger, og følger prosjektene til dørs.

Flott utstyr og tilbehør for motoriske ferdigheter

Ulike verktøy for å lage fantastiske motorrom for morsommere bevegelser.

Med utgangspunkt i den systemteoretiske forståelsen av menneskers evne til å utvikle og mestre ulike motoriske ferdigheter, kan det etableres noen grunnleggende prinsipper for hvordan man kan arbeide med å styrke barns motoriske ferdigheter.

I bunn og grunn blir vi gode på det vi øver på.

Så hvis du har som mål å styrke barns evne til å delta i ballspill, må du tidlig involvere baller i aktivitetene og deretter begynne å jobbe med ballspill.

Det handler da om å dele opp og forenkle aktivitetene slik at deltakerne har en sjanse til å kunne lære dem, for så å tenke i ulike former for progresjon over tid, for å gjøre det vanskeligere steg for steg. Med verktøyene her i kategorien kan barnet starte ganske enkelt.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg