Tilbake

Kilde og Affaldssortering

Hos UNIQA kan vi hjælpe med at organisere jeres kildesortering. Der vil eksempelvis være forskel på hvilke affaldstyper der er i de forskellige klasseværelser, faglokaler, kantiner, fællesområder m.m.. Derfor skal affaldsbeholdere også placeres så det bliver så let som muligt for både de voksne og eleverne at komme af med lige præcis den type skrald de har på sig på et givent tidspunkt. Det skal derfor vurderes hvilke typer affald der er mest af i de områder kildesorteringen placeres. Jo mindre der er i restaffald jo bedre vil ens kildesortering typisk være.

Skilte og sorteringsvejledninger vil også være en vigtig del af en effektiv, lærerig og simpel affaldssortering. Letlæselige farvekoder og piktogrammer er essentielt og kan eventuelt suppleres med en læringstavle der giver brugeren incitament til at kildesortere.

En del af den grønne omstilling

Vi kender det allesammen hjemmefra. På samme måde skal skolerne også i gang med kildesortering. Kildesorteringen er en del af den grønne omstilling og er med til at øge mulighederne for at genbruge materialer og minimerer samtidig risikoen for sundheds- og miljøeffekter af fejlbehandlet affald. En anden miljømæssig fordel er at mængden af restaffald der forbrændes nedbringes.

 

Fra 1. januar 2023 trådte nye regler for affaldssortering i kraft, hvor affald skal sorteres i op til ti forskellige fraktioner. Det drejer sig om madaffald, glas, papir, mad- og drikkekartoner, pap, metal, plast, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

 

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig