Tilbake

UNIQA Bip test

Ta Bip-testen på multibanen

Her kan barn og unge ta en kondisjonstest og få kondisjonsberegnet.

Bip-testen er en tradisjonell kondisjonstest som alle store idrettsutøvere blir testet i. På tavlen finner du en sensorenhet som forteller deg når du skal starte. når stemmen starter deg, løper du ned til sensorenheten i motsatt ende. Når du trykker på den, vil du bli varslet når du skal løpe tilbake. Nivået vil stille opp til du har nådd maks og når du er ferdig vil du få kondital.

Bip-testen kan brukes av enkeltpersoner under "enkeltfunksjonen" eller av et helt team under "flerfunksjonen".

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg