Tilbake

Allanegen skole

Allanengen skole utfordret UNIQA til å lage en unik klatrepark som skulle skape mer aktivitet og bevegelse i skolegården. I spreke farger med tilhørende gummidekke ble løsningen godt mottatt av skolens barn. Klatreparker er kjent for å skape gode aktive lekemiljø og forhindrer knuffing og mobbing. Denne type har et minimalt vedlikeholdsbehov.