Tilbake

Baglerbyen

Baglerbyen FUS barnehage er en unik barnehage i Gamlebyen i Oslo. I et trangt, urbant miljø måtte store deler av lekeområdet etableres på barnehagens tak. Dette stilte ekstra store krav til UNIQAs leveranse og montering. Design, lekeverdi og vedlikeholdsfrie løsninger var viktigst i utformingen av barnehagens lekeplass.

Produkter i prosjektet:
- Elektronisk lekeplass
- Urbane lekeredsaper
- Gummidekke
- Lekehus

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg