Tilbake

Gjøklep Ungdomsskole

Rehabilitering av eksisterende skolegård. Løsningen baserer seg på mottatte ønsker fra elever og skole. Fornyet sykkelparkering, flere sosiale soner. Store områder til ballspill som basket og sandvolleyball. Samt et treningsområdet med buldrevegger.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg