Tilbake

Sola Rådhusparken

Rådhusparken fremstår som en grønn lungen bak det nye rådhuset i Sola kommune.

Område 1 av aktivitetsparken består av et klatreapparat med tre store hus, med broer og tunneler mellom dem. Klatreapparatet er designet som et lukket system for å kunne gjøre fotavtrykket så lite som mulig. Det er brukt minimalt med gummi for å kunne bevare naturen i parken så mye som mulig. Det er sanseelementer og snakkestolper på bakkenivå som inkluderer de med nedsatt funksjonsevne. Det er også en balanseløype i skogen mellom trærne.

Område 2 består av en småbarnslekeplass, med sosiale soner og treningsapparater. Her er det egenvektsapparater og gymapparater med regulerbar motstand.
Småbarnslekeplassen har frampoliner, klatreapparat og lekehus til de minste barna. Det er også et interaktivt lekeapparat fra Playalive som sørger for god hjernetrim i tillegg til fysisk utfoldelse. Den sosiale sonen har benker og bord med mulighet for grilling om ønskelig. Med Nike Grind Sand gummidekke som fallunderlag, fremstår dekket som en naturlig del av parken, samtidig som det har en tydelig miljøprofil.

 

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg