Tilbake

Grøndalen - Ute

UNIQA har levert en av de mest ferdigstilte lekeplassene noensinne til Grøndalen integrerte institusjon.

Naturlekeplass i Robiniatre

Lekeplassen på Grøndalen består primært av lekeapparater laget av robinia-tre i beste kvalitet. Lekeplassen inneholder stor lekeverdi for barn i alle aldre – fra barnehagen til de eldste i barnehagen. Barnehagebarna har til og med fått et eget inngjerdet område hvor de kan leke rolige og utviklende spill uten å bli forstyrret av de eldste barna.

Kreativ gummidekke

Droppaden er den helt fantastiske helstøpte gummien som i tillegg til å gjøre spillet trygt, også blir en levende del av spillet.

Kundens anbefaling

«I forbindelse med etableringen av den nye Institusjonen Grøndalen valgte vi å bruke UNIQA som totalleverandør på både lekeplass og møbler. Dette store prosjektet bør løses av et selskap som kan håndtere en oppgave av dette omfanget.»


«Basert på vår pedagogiske tilnærming og UNIQAs ekspertkunnskap om møbler og lekeplasser, følte vi at våre behov ble hørt og forstått. Fra de første arkitekttegningene på interiøret og på lekeplassen ble presentert, kunne vi se og høre at våre kontaktpersoner hadde forstått våre ønsker. Det ga stor sikkerhet og god oversikt før vi bestemte oss for å bruke UNIQA. ”

«Når man lager så store prosjekter som disse, vil det alltid være noen feil, og det gjorde Grøndalen også. Men UNIQA var raskt ute med å ordne opp, så vi var alle fornøyde og glade.»


«Vi måtte i etterkant lage enda en lekeplass og innredning i Klyngen, det var institusjonen Village som skulle ha ny lekeplass og nye møbler. Her var den samme prosessen, og ganske naturlig valgte vi igjen UNIQA som hovedleverandør på denne store saken.»


«Til slutt bør det nevnes at tillit og kommunikasjon har vært en stor faktor for hvorfor vi har valgt å bruke UNIQA som vår hovedleverandør både inne i møbler og ute på lekeplasser.»

"Jeg kan derfor rolig anbefale UNIQA til alle som trenger en ny lekeplass eller nye møbler."

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg

Produkter knyttet til prosjektet