Tilbake

Sankt Joseph Skole

Ved Sankt Joseph skole er det laget en skolegård som stimulerer sansene og utfordrer motorisk utvikling på en morsom og lærerik måte.

Gjennom en nøye gjennomtenkt arealdisponering samt plassering av leke- og treningsapparater, multibaner, læringsrom og oppholdsrom imøtekommer skolegården ønsket om et åpent og transparent område med muligheter for mye fysisk aktivitet og sosialisering på tvers av klassetrinn. Her er det i overordnet plan tatt hensyn til elevenes behov for lek og læring, optimalisering av tilsyn med skolevaktene, et læringsrom for skolens pedagogiske personale samt en kreativ og integrert bruk av brannstigen. .

Med enkle grep er gårdsplassen til Sankt Josephs skole for både inn-, mellom- og utgangstrinnet forvandlet fra et tidligere tomt og kunstløst område til et komfortabelt og oversiktlig oppholdsrom med opplevelsesmessig og romlig variasjon.

Skolegården er anlagt med vekslende terreng bestående av asfalt, gummiunderlag og organisk tredekke med beplantning, som deler opp soner for opphold, lek og idrett. To multibaner med tribuner og stilleband for fotball, basketball, hockey og volleyball er innlemmet i området. Videre er ulike bevegelsesverktøy plassert her; et stort abstrakt og flere mindre og allsidige klatreskulpturer, en labyrint av robinie-staver samt termoplast med spesialdesignede lærings- og ballspill som utfordrer og kombinerer fysisk utvikling med matematiske, språklige, musikalske og geografiske ferdigheter på ulike nivåer. Brannveien brukes som løpebane med innebygde læringsposter, og langs den er det plassert en ballvegg og flere treningsverktøy for styrkeprøver av varierende grad. Her er det lagt til rette for spennende tverrfaglige kurs.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg