Tilbake

Barndommens land

Spesialdesignet motorrom med høy grad av fleksibilitet, da mange av verktøyene er både sammenleggbare og mobile. På et øyeblikk kan rommet endre seg i forhold til hvilke spill eller hva slags utfordring du ønsker å sette i gang. I tillegg er ikke oppbevaring noe problem, da det medfølger holdere som monteres på veggen.

Uttalelse

«Da vi skulle etablere vår nye institusjon, bestemte vi oss for at vi skulle kunne tilby noe spesielt i forhold til barnas behov for motorisk utvikling. Sammen med UNIQA gjennomgikk vi alternativene som var både i forhold til de fysiske rammene og vårt budsjett. Vi kom med våre ønsker for hva plassen skulle kunne, mens UNIQA sto for spørreundersøkelser og konstruktive råd. Maskinrommet er barnas favorittlekerom. Det er alltid travelt og du må bestille i god tid.
Det er herlig at vi har mulighet til å tilby høy puls og gå i den i et fint og lyst rom innendørs. Da trenger ikke alltid lek, fart og utfoldelse overlates til lekeplassen eller et mørkt kjellerrom.»

Om fellesområdet i Himmelen

«Fellesområdet i barnehagen var tidligere et litt kaotisk sted å bo, med tilfeldige leker og mye trafikk av ansatte og foreldre. Derfor likte ikke barna å være der, men ble henvist til små grupperom, hvor det raskt ble trangt.
Vi tok en beslutning om å definere leken og aktivitetene som kunne foregå på fellesarealet, og tilrettelagt for fysisk trening. En skinne i taket gjør rommet 100 % fleksibelt, da man her kan henge husker, huler og f.eks. fastelavn. Tingene som henger i skinnen kan tas ned med et enkelt klikk, og så har vi et stort tomt rom som kan brukes til å bygge hinderløyper, spille ball eller løpe rundt nesen.
Barna er ikke lenger utrygge på fellesområdet, og vet hva de kan gjøre der ute. Personalet oppsøker heller ikke fellesrommet med barna, bare fordi det er for trangt i grupperommene, men går bevisst ut dit for å drive med motoriske aktiviteter og leker.
De nye barna, som ofte er ganske små, opplever vi som mer nysgjerrige, i forhold til det som foregår i fellesområdet. De ser der ute i en helt annen grad enn vi har opplevd tidligere.
Så vi har hevet profesjonaliteten og barnas trygghet og på den måten gitt bedre mulighet til å støtte deres nysgjerrighet og utforskertrang.»

- Pedagogisk leder Mette Mechlaoui

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg