Tilbake

Byvangens Skole

Byvangens skoles SFO tok UNIQA med seg da de trengte å forbedre innemiljøet sitt.

Byvangens skole hadde behov for å oppdatere og forbedre innemiljøet sitt, samt skape muligheter for de mange barna og deres individuelle behov.

Derfor måtte det skapes mange ulike miljøer, noe som ble gjort av bl.a. å lage en kosekrok med myke møbler som er i samme rom som teateret kan øves på. Dette er muliggjort ved at rommet er delt opp med romdelere med lyddempende effekt. En flott løsning!

Skolen har også fått et fett maskinrom som brukes daglig av både gutter og jenter. Det er utfordringer for enhver smak.

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg