Tilbake

Senter for døvblindhet og hørselstap

Senter for døvblindhet og hørselstap, CFD, er landets største leverandør av tjenester til døve så vel som personer med hørselstap og med syn og hørselstap – ev. med ytterligere funksjonshemminger. I 2014 etablerte CFD i Aalborg et sanserom / snooze rom.

Meninger

«Ved Senter for døvblindhet og hørselstap i Aalborg fikk vi i 2014 ideen om at vi kunne tenke oss å etablere et sanserom / slumrerom».

«Vi tok kontakt med UNIQA, som er ledende på feltet, og fortalte om ideen vår. Så startet en prosess der vi måtte finne ut hvilke alternativer vi hadde og hvilke produkter som var relevante.»

«Vi holdt et par møter med Michael Schafranek, hvor vi koordinerte forventninger, muligheter og pris. Gjennom hele prosessen har vi fått svært profesjonell veiledning i både oppsett og bruk av rommet vårt.»

"UNIQA tok seg også av monteringen av lokalet, slik at vi kunne holde åpningsfest i begynnelsen av desember."

"I dag har vi et superprodukt som gir glede til mange i hverdagen."

"Vi gir UNIQA de varmeste anbefalingene når det gjelder service, utførelse og produkter."

- Afd. leder Tommy Jæger

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg