Tilbake

Antvorskov skole

Ved Antvorskov skole er lekeplassen utvidet over flere trinn. Den består nå av mange øyer med lekeområder og det satses mye på felles lek.
I februar 2016 ble enda et lekeområde innviet da skolens nye skateområde sto ferdig. Skøyteområdet skal brukes både i frikvarteret og i bevegelsestimene.

Uttalelse

«Blant skolens barn og unge er det spesielt gruppen fotballgutter som tar mye plass i friminuttene. I denne fasen av å utvide lekeplassen ønsket vi å fokusere på en mindre gruppe for å skape mer balanse: Barna og unge som bruker fritiden på skøyter, sparkesykler og rulleskøyter. Spesielt scootere har blitt mer og mer populære her på skolen og de brukes av barna helt ned til 0. klasse.

Før vi fikk skateområdet ble bl.a. trinn brukt som ramper og den utviklingen ønsket vi å snu. I stedet for hele tiden å irettesette dem, valgte vi i stedet å optimalisere forholdene og finne en brukbar løsning.

Vi møtte UNIQA på Skoleledernes årsmøte og startet en dialog. De besøkte deretter skolen vår og lette etter egnede områder for skateparken. Sammen kom vi frem til en god løsning som også passet til budsjettet vårt.

Monteringen gikk helt uten problemer. Når det dukket opp spørsmål underveis, tok de kontakt med oss ​​i stedet for å velge løsning selv, noe vi var veldig glade for.

Skateparken er allerede en stor suksess! Ved skolen må elevene forlate skolens område etter endt utdanning for å gi plass til SFO. De må komme tilbake igjen etter kl. 17 og kan også bruke skolegården og skateparken i helgene. Etter at vi fikk skateparken har vi bl.a. mottatt henvendelser fra en gruppe 7. klassegutter som gjerne vil få være lenger på skolen for å kunne bruke området. Det er et ønskescenario for oss som skole at elevene frivillig ønsker å være på skolen over lengre tid.»

- Nestleder Britta Thomsen

Er du blitt inspirert vil vi veldig gjerne hjelpe deg