Tilbake

Senter for Døve

CFD er landets største leverandør av tjenester for personer med hørselstap og relaterte lidelser. På CFDs 148-årsdag i 2017 var det ca. 3000 m2 stor park innviet. Den består av trenings- og aktivitetsutstyr, petanquebane, stier, gress, trær og andre planter.