Tilbake

Helse for barn og unge

Fakta viser at antallet overvektige danske barn og unge i skolealder øker. For å stoppe denne utviklingen er det viktig at barn og unge støttes i å få gode og sunne vaner.

Helsetilsynets anbefalinger for fysisk aktivitet er:

  • Alle barn og unge under 18 år er fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen. Aktivitetene skal være av moderat intensitet
  • Alle barn og ungdom under 18 år skal fremme og vedlikeholde kondisjon, muskelstyrke, bevegelighet og beinstyrke minst to ganger i uken. Treningen skal være av høy intensitet og av 20-30 minutters varighet

Det er mange andre gode grunner til å være fysisk aktiv:

  • Større livsglede og selvtillit
  • Mer fortjeneste
  • Redusert risiko for stress og depresjon

Trening kan være nødvendig av:

  • Sykle til og fra skolen.
  • Gi barn og unge rik tilgang til ulike aktiviteter slik at de kan finne den aktiviteten som passer best.
  • Oppmuntring og støtte til idrett/fritidsaktiviteter fra foreldre, selv om de kan virke alternative, f.eks. Parkour.
  • Å delta på trening for barn og foreldre sammen. Finn noe der dere kan ha det gøy og utvikle dere sammen.
  • Ved å strukturere barn og unges forbruk av tv og data rundt et aktivt ukeopplegg. Husk at barn og unge også trenger å slappe av.