Tilbake

UNIQA tilskudd

UNIQA støtter hvert år prosjekter som fokuserer på UNIQAs verdier.
Lek • Læring • Bevegelse • Sosialisering

UNIQA gir tilskudd på opptil 20 % av den totale verdien av prosjekter.

Hvis du ønsker å søke om midler / tilskudd til ditt spennende prosjekt, vennligst kontakt oss på uniqapuljen@uniqa.dk