Tilbake

UNIQA produktgaranti

Alle leveringer og montering fra UNIQA er omfattet av kjøpslovens bestemmelse om to års
reklamasjonsrett. Utover dette gir vi en utvidet garanti som understreker UNIQAs kvalitet på
produkter og komponenter. Garantien dekker erstatning av og nye komponenter med
materiale- eller produksjonsfeil og omfatter alle leveringer etter 1. januar 2010.

GARANTIEN DEKKER

 • Varmgalvaniserte strukturelle deler i stål, rustfritt stål og HDPE plater - Livstidsgaranti
 • Angrep av råte og sopp i robinietre resistens klasse 1-2 (i henhold til EN 350-2) - 15 år i alt
 • Impregnert furutre klasse AB som ikke har kontakt med jord - 10 år i alt
 • Impregnert furutre som har kontakt med jord - 5 år i alt
 • Malte eller lakkerte tredeler - 3 år i alt
 • Strukturelle og bærende aluminium, metall- og HPL-deler - 20 år i alt.
 • Brudd på stålforsterket tauverk - 5 år i alt.
 • Brudd og slitasje på bevegelige deler - 3 år i alt.
 • Brudd og slitasje på andre deler inkl. tauverk uten stål - 2 år i alt
 • Brudd og skader på underlag, gummidekke og kunstgress - 5 år i alt.

GARANTIEN DEKKER IKKE

 • Montering og demontering av komponenter, heller ikke skade på andre produkter eller personer forårsaket av produktet, eller derav følgende skader.
 • Skader som er irrelevante for bruk av produktet, eksempelvis skraper på overflaten mm.
 • Rust på ståloverflate, mindre sprekker eller forvridd tre, da dette er et naturfenomen i materialet.

GARANTIEN GJELDER KUN HVIS

 • Montering og vedlikehold er utført i henhold til instruksjonene fra produsent.
 • Skaden har oppstått i garantiperioden.
 • Kjøper har informert UNIQA skriftlig om skaden eller defekte komponenter, øyeblikket etter at skaden er skjedd.
 • Skaden ikke er skjedd på grunn av kjøpers eller tredjepersons forsettlig handling, uaktsomhet, hærverk, feil bruk, uhell, brann eller annen fare, eller som følge av
  normal slitasje
 • Defekte tredeler som ikke er bearbeidet med sag/boremaskin eller annet i garantiperioden

Ovenstående betingelser må bevises av kjøper. Reklamasjoner sendes til UNIQA sammen
med kvittering. Faktura er dokumentasjon for kjøpsdato.