Tilbake

Forbedret læringsevne

High Value Frame (PLAY) inviterer barn til å bruke mange former for bevegelse (MOVE) og mentale funksjoner som fremmer læring (LEARN)

Høy lekeverdi (PLAY) styrker evnen til å lære

Et miljø med høy lekeverdi (PLAY), egner seg til mange former for lek (PLAY), som krever varierende mentale funksjoner og bevegelsesmønstre. De mentale funksjonene trenes og utvikles gjennom lek (PLAY), og styrker barnets læringsevne i fremtiden. Bevegelsen (MOVE) barnet naturlig engasjerer seg i lek (PLAY) støtter også læring.

Lek (PLAY) og læring (LEARN)

I lek trener barnet sin forståelse av signaler fra omgivelsene og lærer av dem, som transformeres og lagres som hukommelse i hjernen. Det skjer bl.a. i lekens samspill med andre barn, hvor hukommelse, orientering, oppmerksomhet og kognitive funksjoner naturlig inkluderes og trenes. Leken blir en arena som skaper grobunn for læring og støtter læringsprosessen fremover.

Bevegelse (MOVE) og læring (LEARN)

Move fremmer læring gjennom akutte og langvarige effekter. Dette gjøres ved å vekke hjernen, frigjøre dopamin, øke minnesenteret (hippocampus) og hjernebarken, forbedre hukommelsen og konsentrasjonsevnen og styrke signalveiene i hjernen. Sammen støtter disse effektene kort- og langsiktig læring.

Vil du vite mer er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi gleder oss til å hjelpe