Tilbake

UNIQA GROUPs bidrag til verdensmålene

Hos UNIQA er vi forpliktet til å jobbe med FNs 17 globale mål for å fremme bærekraftig utvikling. Vi ønsker å bidra til å gjøre verden til et bedre sted for fremtidige generasjoner, så det er viktig at vi bidrar så mye vi kan. Nedenfor kan du lese om hvordan vi i UNIQA jobber aktivt med verdensmålene. De store verdensmålboksene er der vi har størst innflytelse, mens de mindre boksene representerer der vi har mer indirekte innflytelse.

Verdensmål 3 Trivsel og Helse

Hos UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 3, Velvære og Helse


Helse og velvære er stikkord hos oss i UNIQA. Våre produkter er med på å skape et trygt miljø der helse og velvære er i fokus. Vi tror at fysisk aktivitet og bevegelse fra barndommen skaper grunnleggende sunne vaner for resten av livet. Våre lekeplasser, idrettsplasser og institusjons- og skolemøbler bidrar til å fremme trivsel og helse blant barn og unge. Vi sørger for at våre innendørs- og utendørsløsninger passer den enkeltes behov, og støtter deres psykiske og fysiske helse. Derfor tilbyr vi fantastiske verktøy og løsninger som skaper rammer for en sunnere hverdag med fysisk aktivitet.

 

Verdensmål 4 Kvalitetsutdanning

I UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 4, kvalitetsutdanning, nærmere bestemt delmål 4.a.


Å skape bedre forhold og trygge rammer for læring, lek og utvikling er sentralt for oss i UNIQA. Vi mener at ALLE skal ha rett til kvalitetsutdanning, derfor setter vi høyt på agendaen vår. Vi tilbyr derfor løsninger som passer alle, enten det er spesialløsninger for institusjons- og skolemøbler, innovative utendørs klasserom, intelligente temalekeplasser, handikapvennlige lekeplasser eller noe helt annet, vi skal gjøre det mulig. Vi er store forkjempere for at utdanning skal være morsomt og passe den enkeltes behov. Klikk her og bestill et rådgivningsmøte med oss, så kan du være med å skape et godt miljø for barn, unge eller voksne.

 

Verdensmål 12 Ansvarligt forbruk og produksjon

Hos UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon, nærmere bestemt delmål 12.2. og delmål 12.5


Kvalitetsprodukter er prioritert hos UNIQA, og derfor har vi opptil 50 års garanti på noen av våre produkter. Ved å sikre høy kvalitet på produktene våre unngår vi at de må kastes etter bare noen få år. På denne måten prøver vi også å gjøre unna dagens kastkultur ved å skape slitesterke møbler i bærekraftig design.

Det er ikke nok bare å tenke bærekraft i produktene, vi vil også sørge for at jordens ressurser forvaltes bedre. Derfor kommer vi i UNIQA møbler tilbake, og sørger for at ressursene som ellers ville ende opp som avfall, blir gjenbrukt eller resirkulert. Når møblene sendes tilbake, vurderes tilstanden for å finne ut om de skal resirkuleres eller doneres bort, eller i verste fall sorteres og kastes. I den forbindelse har vi etablert et donasjonsnettverk, hvor vi samarbeider med skoler, frivillige organisasjoner og institusjoner, som nyter godt av de gratis møblene som ellers ville blitt kastet ut. Vi bidrar derfor til den sirkulære økonomien, og jobber aktivt for å finne nye løsninger og samarbeidspartnere for å redusere forbruket av ressursene våre gjennom hele verdikjeden.

Vi har blant annet inngått et samarbeid med Nike Grind hvor vi resirkulerer gummien fra gamle Nike sko og bruker den som gummibase i aktivitetsområder.

Verdensmål 13 Klimaindsats

Hos UNIQA tar vi miljøet på alvor. Vi jobber derfor hele tiden med å redusere vårt CO2-avtrykk og finne nye løsninger for å beskytte miljøet så mye som mulig.


Våre sirkulære løsninger for håndtering av møbler er blant annet en viktig del av vår CO2-reduksjon. Det samme gjelder vår emballasje og innpakning fra våre leveranser. All vår emballasje og innpakning blir returnert og resirkulert. I tillegg pakker utvalgte leverandører med spesielle resirkulerbare tepper, for å unngå bruk av plast. I forlengelsen av dette beregner og planlegger vi all transport fra leverandørene slik at vi kjører minst mulig og dermed reduserer vår miljøbelastning på leveransene.

For å nå våre ambisiøse klimamål må vi også se innover. I den forbindelse har vi utviklet en femårsplan som skal gjøre oss i stand til å bygge om våre firmabiler til elbiler. Under UNIQAs arbeidsmiljø kan du lese mer om hva vi gjør for å ta vare på miljøet i bedriften.

Viktigst av alt er at for at vi skal redusere fotavtrykket vårt, må vi forstå hvor det er vi forurenser mest. Derfor måler vi kontinuerlig vårt CO2-avtrykk.

Videre har vi Nordens største miljøbevisste utvalg av møbler og lekeplasser, og mange av våre materialer og produkter er enten svanemerket eller FSC-sertifisert. Ved hjelp av sertifiseringene sikrer vi at vi verner om naturen og sørger for at ressursene våre utnyttes mest effektivt. Klikk her for å lese mer om våre sertifiseringer.

 

Verdensmål 17 Partnerskap

I UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 17, Partnerskap, nærmere bestemt delmål 17.16 og delmål 17.17


Vi tror at samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor, på nasjonalt og internasjonalt nivå, er veien videre for å oppnå en mer bærekraftig verden. Vi er derfor en del av flere partnerskap med blant annet Growing Trees, Nike Grind og mange andre, for å kunne oppnå en mer bærekraftig utvikling sammen.

Vi bidrar ytterligere til verdensmål 17 gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact. FNs Global Compact er et sett med retningslinjer basert på ti prinsipper for ansvarlig forretningsatferd og ansvar. Gjennom vårt medlemskap har vi signert en forpliktelse om å oppfylle de grunnleggende kravene til menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.

Verdensmål 8 Anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst

Hos UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 17, Partnerskap, nærmere bestemt delmål 8.5


Gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact har vi forpliktet oss til å drive en ansvarlig virksomhet, samt respektere og fremme menneskerettigheter både i vår egen virksomhet og i vår verdikjede. Vi streber etter å alltid forbedre arbeidsforholdene til våre ansatte og skape en likeverdig og inkluderende kultur som støtter utviklingen av våre ansatte. Derfor har vi blant annet utviklet en Code of Conduct, som skal sikre ansvarlig oppførsel og at vi følger reglene som gjelder for vår forretningsvirksomhet.

Verdensmål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Hos UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 11, Sustainable Cities and Societies, nærmere bestemt delmål 11.3 og delmål 11.7


Hos UNIQA ønsker vi å bidra til å utvikle bærekraftig byplanlegging. Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og antallet bare øker. Derfor spiller byer og byplanlegging en ekstremt viktig rolle i hele klimaagendaen. Vi bidrar derfor til å skape bærekraftige og intelligente løsninger for offentlige rom, som bidrar til en renere og bedre verden. Vi har blant annet i samarbeid med DBU laget en multibane som er laget av resirkulerte Nike-sko.

 

Verdensmål 14 Livet i havet

 

I UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 14, Livet til sjøs, nærmere bestemt delmål 14.1


Hos UNIQA ønsker vi å bidra til å redusere forurensning i havene. Det er vår bærekraftige fiskegarnstol, som er 100 % resirkulert og laget av blant annet gammelt fiskegarn. Les mer om fiskenetstolen her.

Verdensmål 15 Livet på land

 

I UNIQA bidrar vi til FNs verdensmål 15, Livet på land, nærmere bestemt delmål 15.2


Hos UNIQA kan du kjøpe våre tremøbler med god samvittighet, hvorav de fleste er FSC-sertifisert og kommer fra en FSC-sertifisert kjedeproduksjon. Vi er for bærekraftig bruk av verdens skoger. FSC har utviklet skogbruksmetoder som sikrer at det ikke blir felt flere trær enn skogen selv kan formere seg, og samtidig beskytter de dyr og planteliv.

I vår kamp for å redusere fotavtrykket vårt har vi i UNIQA inngått et samarbeid med Growing Trees, hvor vi i fellesskap planter trær for å trekke ut CO2 fra atmosfæren. Dette samarbeidet bidrar til vårt arbeid med verdensmål 15. Les mer om hvordan vi bidrar til å kompensere for CO2 her.