Tilbake

Visuelle læringsmiljøer til Institutioner

Læring og sprogudvikling på børnenes vilkår

UNIQAs pædagogiske, visuelle læringsmiljøer stiller blandt andet skarpt på de seks læreplanstemaer og er med til at fremme børns udviklende leg og læring.

Læring i Børnehøjde

Læring og sprogudvikling har de bedste vilkår, når der er inspirerende billeder synlige i læringsrummet - i børnehøjde. Læring opstår nemlig først, når barnet selv er motiveret og læringsparat, og derfor skal vi give børnene lyst til selv at fordybe sig eller indlede en samtale med den voksne eller med andre børn. Det kan vi med gode, gennemtænkte, visuelle miljøer.

Alle vores læringsunderstøttende motiver udtænkes af lærere og pædagoger og designes i æstetiske former og farver, der understøtter visuel ro og skaber balance i læringsrummet.

Alfabet og Bogstaver

Bogstavkendskab er første skridt på vejen til sikre læsestrategier                                                                          

WEBSHOP

Sprog og Kommunikation

Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

WEBSHOP

Tal, Former og Farver

Tal, talord, tælleteknikker og udfordringer til de talstærke børn                                                                         

WEBSHOP

Krop, Motorik og Bevægelse

Kroppen og sanserne er børns direkte adgang til verden                                                                                       

WEBSHOP

Natur og Science

Når naturen indfanges i billeder, er planter, dyr og insekter et aktuelt tema hele året

WEBSHOP

Rolleleg og Læringsuniverser

Børns sprog og kommunikative evner udvikles, når det bliver brugt, stimuleret og udfordret

WEBSHOP

Pædagogisk Design

Tydelige og enkle guides gør hurtigt børnene selvhjulpne med håndhygiejnen

WEBSHOP

Måtter til Legeområder

Rolleleg i børnehøjde. Passer til UNIQA's legebænk     

WEBSHOP

Hvorfor Visuelle Læringsmiljøer 

Er du blevet inspireret vil det glæde os at hjælpe dig